Pašpārvalde

Skolas skolēnu pašpārvalde tiek ievēlēta uz 1 gadu.
Vēlēšanās piedalās visi skolas skolēni.
Katrs skolēns ir tiesīgs izvirzīt savu kandidatūru pašpārvaldes vēlēšanās.
Skolēnu pašpārvalde sadarbojas ar skolas padomi un skolas pedagoģisko padomi.

Skolēnu pašpārvaldes darbu vadījuši prezidenti:

 • 1995./96.m.g.  Guntars Svilpe
 • 1996./97.m.g.  Intars Melkins
 • 1997./98.m.g.  Dana Kozlova
 • 1998./99.m.g.  Sandra Kalniņa
 • 1999./00.m.g.  Inga Putniņa
 • 2000./01.m.g.  Dace Grinsone
 • 2001./02.m.g.  Inga Puhova
 • 2002./03.m.g.  Zane Zamuška
 • 2003./24.m.g.  Lolita Vingre
 • 2004./05.m.g.  Gunita Bejere
 • 2005./06.m.g.  Lāsma Zēberga
 • 2006./07.m.g.  Ilze Kuļikovska
 • 2008./09.m.g.  Gunārs Lankovskis
 • 2009./10.m.g.  Austra Breikša
 • 2010./11.m.g.  Elīna Plāne
 • 2011./12.m.g.  Zane Vikšere
 • 2012./13.m.g.  Vera Grāvīte
 • 2013./14.m.g.  Laura Grauziņa
 • 2014./15.m.g.  Liene Bičole
 • 2015./16.m.g.  Ieva Lapsa
 • 2016./17.m.g.  Ieva Lapsa
 • 2017./18.m.g.  Agris Degtjarjovs
 • 2018./19.m.g. Solvita Rubiķe
 • 2019./20.m.g. Elīna Robežniece