Uzņemšana

  • pamatizglītības programmu;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
    virziena programmu 3101 1011;
  • vispārējās vidējās izglītības profesionālā
    orientētā virziena (komerczinības) programmu 3101 4011.

Pamats izglītojamā uzņemšanai Jēkabpils 3. vidusskolā ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts. Izglītojamā uzņemšanas kārtību nosaka skolas nolikums.

Ārpus konkursa tiek uzņemti izglītojamie, kuru zināšanu vērtējums visos priekšmetos pamatskolā un valsts pārbaudes darbos ir vismaz 6 balles.

Jēkabpils 3.vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 5 padziļināto kursu komplektiem jeb padziļināto mācību priekšmetu komplektiem:

1) humanitārais (valodu) virziens,

2) humanitārais (mākslu) virziens,

3) dabaszinātņu virziens (medicīna, farmācija),

4) vides zinātnes, lauksaimniecība,

5) matemātikas virziens, inženierzinātnes (skatīties šeit)   

 Jēkabpils 3.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības mācību plānu skatīties šeit

Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai personīgi Jēkabpils 3.vidusskolas kancelejā: 

Pieteikuma forma, lai iestātos 1. klasē MS Word formātā

Pieteikuma forma, lai iestātos 2. – 9. klasē MS Word formātā

Pieteikuma forma, lai iestātos vidusskolā MS Word formātā

Izglītojamo uzņemšanas kārtība: skatīties šeit