Par godu Jaunsardzes 31.gadadienai jaunsargi skolā ierodas jaunsarga formastērpā, tādējādi popularizējot un prezentējot Jaunsardzi. SVEICAM SVĒTKOS!