1.-4.klašu Ziemassvētku pasākums

    Pēdējā semestra dienā, 20.decembrī, 1.-4.klašu skolēniem notika Ziemassvētku pasākums, kuru organizēja 2. klašu audzinātājas M.Viļuma, V.Rozentāle un L.Ozoliņa. Jestrie rūķi Riķis un Niķis (skolotājas I.Ūbele un I.Beinaroviča) aicināja skolēnus uzstāties ar priekšnesumu pie krāšņās eglītes. Direktore L.Ašnevica izteica pateicību čaklākajiem mācībās un direktores vietniece I.Zeņina pasniedza diplomus, novēlot visiem labas sekmes un teicamu uzvedību 2.semestrī.

    Rūķi mudināja arī ziemas brīvlaikā lasīt grāmatas, izmantot mācībām interneta mājaslapu www.uzdevumi.lv, nedarīt blēņas, bet gan pamanīt, kad otram jāpalīdz, būt laipniem vienam pret otru. Piemiņai par labi padarītu mācību darbu tapa apbalvoto kopbildes pie eglītes. Pasākuma noslēgumā izdalīja dāvanas.

Lai mācības sagādā prieku un gandarījumu, ka kļūstam gudrāki un labāki!

Sagatavoja I.Ūbele