Jēkabpils 3.vidusskolas kursa Radošā rakstīšana 12.b klases skolēnu darbu izstāde “Rakstītājs = dizainers?”

Esam klātesoši. Pie un ap radošā procesa. Iekšā ienākot un ārā izejot tā. Vai to, ko nevar pateikt ar vārdiem, iespējams izteikt krāsās, formās un faktūrās? Vai rakstītājs ir arī vienlaikus domu un vārdu dizaineris? Tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes jāmeklē izveidotajās izstādes “Rakstītājs = dizainers?” kompozīcijās. Sadarbībā ar Jēkabpils 3.vidusskolas vizuālās mākslas, kultūras un mākslas skolotāju Dainu Eglīti 12.klases skolēniem tapa krāsainas variācijas par tēmas aktualizāciju laika un telpas ietvarā.

Esam klātesoši. Darbu autori pētīja saikni starp rakstniecību un dizainu jeb domas attīstību vārdos un dažādos mākslas žanros (attēlos, fotogrāfijās, tekstila izstrādājumos un zīmējumos). Iespējams, ka tika meklēta atbilde uz mūžīgo jautājums – kas bijis pirmais? Vista vai ola vai attēls vai vārds? Un pilnīgi iespējams, ka atbilde arī tika atrasta. Izstādes apmeklētājiem autori sevi prezentē, izmantojot dažādus apģērba priekšmetus. Lai palīdzētu izprast darbu ideju, ieteikums skatītājiem uzmanīgi izlasīt aprakstus, kuros atklātas skolēnu elegantās asociācijas ar dažādiem garderobes elementiem.

Esam klātesoši. Izstādi “Rakstītājs = dizainers?” veido interesantas teksta un attēlu kompozīcijas. To pamatā izmantotas inspirācijas no latviešu autoru darbiem. Tā, piemēram, iedvesmojoties no rakstnieka Jāņa Joņeva grāmatu ‘’Pazudis’’ un “Jelgava 94’’ sižetiem, skatītājiem tiek piedāvāts izlasīt gan radošus sludinājumus, kuros meklē “pazudušus” rakstniekus, gan īsus plakātus – norādījumus par romāna saturu. Literāta Arta Ostupa krājums “Variācijas par mēness tēmu” veicinājis jaunajiem autoriem veidot tekstu par savu dzimto vietu.

Esam klātesoši. 12.b klases skolēnu darbu izstādes “Rakstītājs = dizainers?” pirmie vērtētāji bija Jēkabpils 3.vidusskolas skolēni un darbinieki. Apmeklētāji saņēma īpaši sagatavotu izstādes apmeklējuma jautājumu lapu un tika aicināti meklēt pareizās atbildes. Jāsaka, lai tās atrastu, bija nepieciešams izmantot gan matemātikas, gan sadarbības, gan lasīšanas prasmes.

Esam klātesoši. Skolēnu darbu izstāde “Rakstītājs = dizainers?” martā ciemojās Jēkabpils novada Variešu bibliotēkā. Paldies vadītājai Daigai Beinarovičai! Aprīlī izstādes ceļš veda uz Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēku. Paldies vadītājai Inetai Survillo un Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājai Andai Ķiplokai! Maijā Jēkabpils 3.vidusskolas 12.b klases skolēnu darbu izstāde “Rakstītājs = dizainers?” sastopama Jēkabpils novada Galvenajā bibliotēkā. Paldies direktorei Zinaīdai Rabšai un Lasītāju apkalpošanas nodaļas kolektīvam!

24. maijā plkst. 13.00 radošā sarunā ar izstādes dalībniekiem tiks pētīta mākslas būtība starp radošu personību un skatītāju. Aicinām apmeklēt izstādi un baudīt jauniešu skatījumu uz literatūru un mākslu!

Esam klātesoši – Rainers, Megija, Ieva, Katrīna, Džastina, Daniela. Elza, Kristiāna, Elīna, Annija un skolotāja Rainelda Muižniece.