Sasniegumi Jēkabpils 3.vidusskolā 2023./2024.m.g.

31. maijā Jēkabpils 3. vidusskolas skolēni un skolotāji tikās mācību gada izskaņas pasākumā skolas ābeļdārzā – tradicionālajos Dārza svētkos. Šis mācību gads mums ir īpašs – bagāts ar augstiem gan mācību olimpiāžu, gan sporta, skatuves runas, koru un deju kolektīvu konkursu sasniegumiem – esam kopuši latviskās tradīcijas un ieguldījuši daudz darba ikdienas mācībās un skolēnu talantu attīstībā.

2023./2024. mācību gadā Valsts izglītības satura centrs (VISC) rīkoja 15 valsts mācību priekšmetu olimpiādes. Jēkabpils 3. vidusskolas skolēni piedalījās 14 olimpiādēs – latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, angļu, vācu un krievu valodā, bioloģijā, ekonomikā, filozofijā, fizikā, ģeogrāfijā, programmēšanā, ķīmijā, politikā un tiesībās un vēsturē, kā arī VISC atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Franču valodas olimpiādē skola šogad netika pārstāvēta, jo šo mācību priekšmetu skolēni apgūst tikai pirmo mācību gadu.

Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs II (novada) posmā šogad esam sasnieguši rekordus – 14 olimpiādēs 60 Jēkabpils 3. vidusskolas skolēni ieguva 87 godalgotas vietas. Uz valsts 3. posma olimpiādēm uzaicināti 7 skolēni, vietas ieguva 4 (atklātās olimpiādes matemātikā, latviešu valodā un literatūrā 8.-9.klasēm, krievu valodā), bet 3 skolēniem pietrūka tikai dažu punktu līdz godalgotajai vietai valstī (latviešu valodā un literatūrā 11.-12.klasei, bioloģijā, fizikā un vēsturē).

Divi augstākie vērtējumi iegūti arī skolēniem skatuves runas konkursā II (valsts) posmā, bet I posmā (novadā) – visi astoņi skolas izvirzītie dalībnieki stāvēja uz goda pjedestāla.

Skolēniem attīstīt savas prasmes un demonstrēt talantus bija iespēja, piedaloties konkursos jaunizveidotajai skolas deju kopai ”Akmentiņš” – VISC tradicionālās dejas konkursa “Vedam danci 2024” finālā programmā “Tirgus diena Sēlijā” II pakāpe, Sēlijas tradicionālās dejošanas konkursa “Vedam danci” pusfinālā lielo dejotāju grupā I pakāpe, Sēlijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā “Pulkā eimu, pulkā teku 2024” II pakāpe. Arī pašiem mazākajiem – 1.-3.klašu deju kolektīvam “Akmentiņš” – II pakāpe Jēkabpils novada skolu jaunatnes deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudē – skatē, gatavojoties Dziesmu un deju svētku lielkoncertam ,,Es atvēru Laimas dārzu”.

Dārza svētkos suminājām arī pārējos interešu izglītības kolektīvus – 5.- 9. klašu meiteņu kori LAI SKAN! par I pakāpi novada konkursā un 2.- 4. klašu meiteņu kori SAULSTARIŅŠ par I pakāpi Jēkabpils novadā, gatavojoties Dziesmu svētkiem. Neatpaliek arī zēni! 2.-7. klašu zēnu korim DINAMIKA I pakāpe Jēkabpils novadā. 9.-12.klašu jauktajam korim TRIOLE novadā II, bet Latgales kārtā I pakāpe. Meiteņu ansamblim STĪDZIŅAS vokālās mūzikas konkursā “Balsis” iegūta II pakāpe, un vokāli instrumentālais ansamblis “SimtTūkstošvolti” konkursā “No baroka līdz rokam” Latgales kārtā – II pakāpe. Arī visiem kolektīvu panākumiem varat iepazīties Jēkabpils 3. vidusskolas mājaslapā. Kopā skolas interešu izglītības kolektīvos piedalās 334 dalībnieki.

Lepojamies ar skolas sasniegumiem sportā! Latvijas skolēnu 76. spartakiādes skolu rudens krosa stafetēs komandai 1.vieta. Projektā ,,Sporto visa klase” tiesības piedalīties finālsacensībās izcīnīja trīs klases. Tika ņemts vērā klases kolektīva vidējais vērtējums mācībās un fiziskā sagatavotība, kā arī veiktie mājasdarbi. Sīvā konkurencē visa gada garumā mūsu 6.a klase ieguva 2.vietu valstī 6. klašu grupā. Fizisko rūdījumu un rakstura audzināšanu palīdz īstenot aktīvā jaunsardzes organizācija (skat. skolas mājaslapu).

Lepojamies ar saviem skolēniem par izrādīto vēlmi un gribu akadēmisko zināšanu cildināšanā, aktivitātēm brīvā laika kvalitatīvā piepildījumā, darbojoties interešu izglītības un sporta pulciņos! Gan Pateicības pēcpusdienā, gan Dārza svētkos teicām paldies arī skolēnu vecākiem par kopīgi ieto ceļu, paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, skolojot un audzinot stipras personības, paldies tehniskajam personālam, kurš rūpējas, lai mēs varētu strādāt un augt tīrā un sakoptā vidē.

Aicinām pievienoties mūsu Jēkabpils 3. vidusskolas pulkam zinātkārus un aktīvus skolēnus!

Lai visiem skaista vasara!

Administrācija