Mārtiņdiena

Mārtiņbērni Mārtiņos

     Šogad 1. – 3. klašu skolēnus Mārtiņdienas aktivitātes gaidīja gan skolas pagalmā, gan pasākumu zālē. Atšķirībā no citiem gadiem, klases darbojās atsevišķi, līdz ar to varēja veltīt uzmanību katram. Mazākie, savu audzinātāju S.Ozoliņas un S.Stradiņas rosināti, ieradās gluži kā Mārtiņbērni – dažādās dzīvnieku maskās.

     Noskaidrojām, ko ģērba senie latvieši, kā nēsāja pastalas, kā adīja zeķes, kā turēja staltu muguru un prata svinēt gadskārtu svētkus. Minot tautas mīklas, asinājām prātu. Visvairāk patika mīklas pašiem par sevi, piemēram, pods ar septiņiem caurumiem – galva!  Skatoties caur 4. stāva plašajiem logiem, vērojām kokus un salīdzinājām senos ticējumus ar mūsdienu laika prognozēm.

     Tad sastājāmies saules zīmē – aplī – un dziedot gājām rotaļās: „Ādamam bij septiņ’ dēli”, „Saules vārti”, „Skaitīšanas spēle”, „Pirtiņa deg”, „Pēdējais pāris šķiras”. Īstu izaicinājumu sagādāja „Gaiļu cīņas”, kurās bija jālec uz vienas kājas un jāsaglabā līdzsvars, grūstoties ar pleciem.

     Ar jautru noskaņu pavadījām rudeni un domās sagaidījām ziemu!

Mārtiņdienu vadīja I.Ūbele