skats augšup

Aktivitāte “Augšup!”

28.janvārī biedrība “Jauniešu klubs “13. pirmdiena” organizēja izaugsmes cikla jauniešiem “Augšup!” kārtējo aktivitāti.

Tiekoties tiešsaistē, sertificētas psiholoģes Kristīnes Ozoliņas vadībā arī mūsu skolas jaunieši izzināja aspektus, kas ietekmē garīgo veselību un kā katrs pats var stiprināt sevi, savu garīgo veselību, lai ikdienā justos labi.

Ļoti noderīga nodarbība. Satikšanās attālināti bija ļoti aktīva, katrs varēja izteikt savu viedokli. Bija interesanti sadarboties ar citu skolu jauniešiem un uzzināt arī viņu viedokli par attālinātajām mācībām, stresu, stresa cēloņiem un sekām. Psiholoģes viedoklis arī bija nozīmīgs.

Prieks veltīt laiku savai garīgajai veselībai! (Kristīne Ivanova, 12. klases skolniece)

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Sagatavoja I. Ūbele