Skolēni ar grāmatām

Grāmatu stāstu karaļvalsts

Skolēni ar grāmatām
2.c klases skolnieki latviešu valodas stundā “Grāmatu stāstu karaļvalsts.”

Skolotāja Iveta Kozule