Jēkabpils 3. vidusskolas 2022./2023. m.g. pirmā pedagoģiskā sēde

24.08.2022. notika Jēkabpils 3. vidusskolas 2022./2023. m.g. pirmā pedagoģiskā sēde. Tās laikā atskatījāmies uz iepriekšējā mācību gada sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā, absolventu tālākizglītību un iepazināmies ar aktualitātēm. Direktore iepazīstināja ar kolēģiem, kuri uzsāks darbu 1.septembrī, – Inita Kalniņa – bioloģija, Ligita Lāčplēse – latviešu valoda un literatūra, Rainelda Muižniece – latviešu valoda un literatūra, Ludmila Anufrijeva – vācu valoda, Rita Meža – Eriņa – matemātika, Agnese Ozoliņa – sociālās zinības, vēsture, Līga Višņevska – bibliotekāre, Dana Baltuseviča – direktores vietniece IKT jautājumos. Lai mums lielisks jaunais mācību gads!

Attēlā: jauno kolēģu sveikšana.