Jaunā mācību gada plānošanas sanāksme

Jēkabpils 3. vidusskolas skolotāji, gatavojoties jaunajam mācību gadam, tikās plānošanas sanāksmē. Strādājām grupās, vērtējām citu grupu idejas, prezentējām un diskutējām. Skolotāju koprades procesā tapa idejas skolas pašnovērtējumam: prioritārie virzieni nākamajiem trim mācību gadiem, izglītības iestādes stiprās puses un turpmākās vajadzības. Jauno mācību gadu iesākām ar sadarbību un ļoti produktīvi.

Attēlos: neliels ieskats Jēkabpils 3. vidusskolas jaunā mācību gada plānošanas sanāksmē.