Labo darbu nedēļa

    Labo darbu nedēļas akcijas jēga un būtība ir mudināt cilvēkus darīt labas lietas ne tikai Ziemassvētkos vai “Labo darbu nedēļā”, bet arī ikdienā. Vienreiz izdarot kaut ko labu, Tu saproti, ka tas ir vienkārši un sagādā dubultu prieku – gan Tev pašam, gan tam, kuram palīdzēts!
    5. c klase labo darbu nedēļas ietvaros piedalījās “Jēkabpils ūdens” organizētājā konkursā un sveica to 40. gadu jubilejā!

    Labo darbu nedēļā 9.b klase vada rotaļu stundu 2. b klasei – savas pirmās audzinātājas klasei.

    „Labo darbu nedēļā” 2. a un 2. c klases skolēni ar klases audzinātājām Mārīti Viļumu un Laimdotu Ozoliņu iepriecināja Jēkabpils sociālā dienesta Dienas aprūpes centra apmeklētājus, dāvājot tiem:  laba vēlējumus, zīmējumus, uzlīmes un saldus pārsteigumus. LABAIS VAIRO LABO! Šajā nedēļā 2. a klases skolēni saņēma pārsteigumu no 3.b klases skolēniem un klases  audzinātājas Silvijas Ozoliņas. Dāvinājumā saņēmām pašgatavotu spēli.

    Labo darbu nedēļas ietvaros, 8. b klases skolēni izveidoja grāmatzīmes veltītas mūsu skolas bibliotēkai.