Mēdijpratības konkurss

Medijpratības kursi

Skolai tika piedāvāts interesants pasākums no “Irex”, kura laikā dažādu valstu skolēniem un studentiem tika vadīti medijpratības kursi. Skolēni ne tikai spēja uzzināt jaunu informāciju priekš sevis, bet arī saņēma diplomus un starta komplektu kā treneri medijpratības un interneta drošības kategorijā. Kursi notika attālināti vairākas dienas un pateicoties lielajai interesei un aizrautībai ne tikai no mūsu, bet arī no vadītāju puses, šie ilgie, vairāku stundu semināri paskrēja ļoti ātri. Mēs ne tikai klausījāmies materiālus, bet arī praktizējām sevi atdalīt melus no patiesības internetā un pārbaudīt faktus un saites, kas ir tās prasmes, kas viennozīmīgi noderēs arī tālāk.

Man ļoti patika šī iespēja iemācīties ko jaunu medijpratības kursos un kļūt par treneri arī citiem. Šīs zināšanas man palīdzēs arī nākotnē, jo pašlaik visi esam cieši saistīti ar internetu un ir svarīgi saprast arī tā melīgās puses./Daniela Umbraško-Gramane

Medijpratību kursos, es ne tikai iemācījos kā vadīt nodarbības citiem, bet arī to, kā pareizi uzturēties interneta vidē un atrast melus./Loreta Meikšāne

Medijpratības kursi lika man saprast, ka pret drošību internetā un parolēm ir jāizturas nopietni. Sapratu, kā pārbaudīt informāciju un atpazīt dezinformāciju. Iemācījos atšķirt informēšanu no pārliecināšanas. Ieguvu spēju izprast saņemto informāciju, to izvērtēt un analizēt. Uzzināju, kā sociālie tīkli ietekmē veselību. Tagad savas zināšanas spēšu nodot arī citiem./Krista Višņevska

Sagatavoja 10. klases skolniece Daniela Umbraško-Gramane

Mēdijpratības konkurss