7.b Interaktīvi integrējošs pasākums iekļaujošas un drošas vides veidošanai, ESF projekts “Atver sirdi Zemgalē” (projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001)