Skolotāju diena – 12.klašu video sveiciens, pašpārvaldes muzikālās svētku minūtes skolas radio, radošo ziedu kolāža no visām klasēm.