Panākumi olimpiādēs

uzraksts bioloģija

Sveicam

BIOLOĢIJAS VALSTS OLIMPIĀDES 3.posma III pakāpes ieguvēju

Unu Paulu Bernāni(9.a klase)

skolotāja Iluta Randoha

Paldies par ieguldīto darbu un skolas tēla popularizēšanu!

Sveicam 

Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības fizikas olimpiādes 9.-12.kl. laureātu

Matīsu Čikutu (9.b klase) – 1. vieta

Paldies par piedalīšanos:

Loreta Meikšāne (10.a), Samanta Ņesterenko (10.a), Signe Zaķe (11.b).

Paldies skolēniem un skolotājai Inetai Raubiškai par ieguldīto darbu un skolas tēla popularizēšanu!