Piekļūstamības paziņojums

Jēkabpils 3. vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – http://www.jekabpils-3vidusskola.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Jēkabpils 3. vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 šādu neatbilstību/atbrīvojumu dēļ.

  • Navigācijas pārbaude viedtālrunī – nav izcelts katrs navigācijas elements – ierāmēts vai izgaismots.
  • Tastatūras piekļuves nodrošinājums – nav nodrošināta iespēja brīvi pārvietoties pa to izvēlnēm ar bulttaustiņiem (←↑↓→).
  • Saturs, kas kustas, mirgo un zibsnī – sānu joslas ziņu plūsmā, ne visiem attēliem ir pieejams alternatīvais teksts.
  • Multimediju (audio, video) satura alternatīvas – Nav pieejami subtitri (subtitles, captions) –  detalizēts video  satura atšifrējums oriģinālvalodā un/vai kādā no svešvalodām.

Neattiecas. Uz saturu neattiecas noteikumu Nr. 445 prasības

Saturiski, sakarā ar 21.2. punktu, šo noteikumu 20. punktā minētās sadaļas 20.1.2., 20.1.3., 20.5., 20.6., 20.7., 20.9 un to apakšpunkti uz iestādes tīmekļvietni nav attiecināmas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 04.01.2021. Izvērtēšanu veica Vladislavs Jeļisejevs, direktores vietnieks informātikas jomā.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: šeit

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam izmantot atsauksmēm un saziņai norādītos kontaktus.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: 3.vidusskola@3vsk.jekabpils.lv

Tālrunis: 65230833, 29533098

Adrese:  Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, LV-5202

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 1 mēneša laikā.

Sūdzību iesniegšanas kārtība

E-pasts: 3.vidusskola@3vsk.jekabpils.lv
Tālrunis: 29533098

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 05.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Rita Kozlova, direktores vietniece informātikas jautājumos.