Rudenīgs Skolotāju dienas sveiciens popārta stilā – skolēnu radošums