Sportiskākā ģimene

    10. decembra vakarā plašo skolas sporta halli piepildīja pirmklasnieku un viņu vecāku enerģija – notika tradicionālie sporta svētki kopā ar vecākiem. Atklāšanā visjaunākie 3.vidusskolas skolēni direktores L.Ašnevicas vadībā vecākiem nodziedāja sveiciena dziesmu. Iepazināmies ar 22 ģimeņu komandām, uzzinājām viņu izdomātos interesantos nosaukumus, tie noteikti palīdzēja sportot. Pamatskolas pašpārvaldes pārstāve L.Meikšāne (9.b) vadīja iesildīšanos. Un tad viss varēja sākties!
    Skolotājs V.Vīksne bija sagatavojis un kopā ar atsaucīgajiem pamatskolas un vidusskolas skolēniem pārbaudīja sanākušo attapību, veiklību, ātrumu un spēku 7 sporta stacijās.
Sportiskākās ģimenes” titulu sīvā konkurencē, bet pārliecinoši izcīnīja 1.b klases komanda “Brašie” (Armands, Ginters un Evita Andersiņi). Noslēgumā cienājāmies ar gardu kliņģeri un pārrunājām iespaidus.
     Klases audzinātāju vērtējums:
“Labi un jautri pavadīts laiks ar savu ģimeni. Iepazīšanās un sadraudzēšanās ar citām ģimenēm. Skolas tēla popularizēšana. Pārdomāts, kompakts pasākums.” (I.Kozule)
“Labs piemērs aktīvam un veselīgam dzīvesveidam. Kopā būšanas prieks un gandarījums par rezultātu. Visi kopā mēs varam!” (A.Maksimova)
“Prieks par manas klases aktīvajām ģimenēm! “(K.Aukmane)

Paldies visiem par atsaucību!
Sagatavoja I.Ūbele