Uzdevumi.lv pateicības raksts!

2018./2019. m.g. 
Aktīvo skolēnu skaits 629
Atrisināto uzdevumu skaits 219 936
Aktīvo skolotāju skaits 26
Skolotāji, kuri nosūta pārbaudes darbus 16
Nosūtīto pārbaudes darbu skaits 716
Aktīvākie skolēni:
Loreta Šerbicka 6.b
Nadežda Sakoviča 12.b
Gatis Stankevičs 2.a
Aktīvākie skolotāji, kuri izmanto sadaļu “Pārbaudes darbi” 2018./2019.m.g.
Irina Zeņina – ekonomika
Ilona Bičole – matemātika
Lilija Zēberga – latviešu literatūra
Olga Dorogova – krievu valoda