1.a klasei – jau 100 dienas skolā!

Februāris ir īpašs mēnesis pirmklasniekiem, jo tieši tad viņi skolā kopā ir pavadījuši 100 mācību dienas! 1. a klases skolēniem nedēļa pēc brīvdienām piepildījās ar dažādām radošām aktivitātēm. Skolas gaitas rit un rit uz priekšu un ir satinušās kamolā. Tās ir bijušas tik dažādas un raibas! Kā krāsaini dziju dzīpariņi! Tādēļ katru nedēļas dienu tērpāmies kādas noteiktas krāsas apģērbos. Ar saldu pārsteigumu Valentīndienā sveicām paralēlklases skolēnus, jo svētki ir jāsvin arī tad, ja  pandēmijas laika ierobežojumi liedz būt kopā un tuvāk vienam otru iepazīt. Veidojām apsveikumus ģimenes locekļiem, jo viņi ir vislielākais atbalsts saviem bērniem. Arī dāvaniņas, kur sāls stikla burciņās pārtapa ar īstu mākslas darbu. Veidojām īpašās “100 dienas skolā” brilles, kronīšus, minējām mīklas.

Kā pārsteigumu izbaudīja mūsu skolas 9. klases skolnieka Naura Pinnes radītos un rādītos burvju trikus. Tie izraisīja neviltotu prieku un izbrīnu.

Bērni piedalījās portāla drossinternets.lv izglītojošā nodarbībā, jo mēs taču jau esam lieli un internets ir ienācis mūsu ikdienā.

Arī citu mācību priekšmetu pedagogi bija parūpējušies par interesantām un izglītojošām aktivitātēm.  Pirmklasnieki no savas skolotājas saņēma diplomus.

Lai zinātkāre neapsīkst un visiem laba veselība – 1.a klases audzinātāja Mārīte Viļuma.