Aktīva darbība un sadarbība literatūras un mākslas stundās (sarunas un idejas)

19. aprīlī Jēkabpils 3. vidusskolā latviešu valodas un literatūras kabinetā pilnveidot pedagogu zināšanu un prasmju līmeni ieradās vispārizglītojošo skolu pamatskolas un vidusskolas posma literatūras un mākslas pedagogi.

Prieks un gandarījums par to, ka arī novada skolu pedagogi – lektori var īstenot programmas plānu ar interesantām lekciju formām, metodēm. Paldies par idejām, materiāliem un sirsnīgās gaisotnes radīšanu lektorēm Raineldai Muižniecei un Jolantai Kalniņai.

Radošajā pauzītē kursu dalībnieces un skolotāja Inita Beinaroviča komandās izspēlēja spēli par fabulām. Skolotāja Inga Vaivode dalījās pieredzē, kā literatūras stundās skolēni rada mākslas darbus.

Lādiņu darbam vēlēja 8.c klases skolniece Loreta Lazdiņa – R. Mūka radošo darbu konkursa laureāte – ar pašsacerētu paradoksu “Tukšas domas”.

Par tehnisko nodrošinājumu rūpējās skolas direktores vietn. mācību darbā Irina Zeņina.

“Paldies par saturīgo dienu! Guvu jaunas idejas darbam, piemēram, kā veidot argumentus. Vienmēr ir patīkami satikt kolēģus šāda gaisotnē.

Interesantas idejas ikdienas darbam, pārdomāts par teorētisko un praktisko jautājumu sabalansētību. Vērtība man – pieredzē dalās skolotāji-praktiķi (sadzirdēju, ieklausījos, izmantošu, dalīšos ar informāciju savā skolā). Nepiespiesta gaisotne. Paldies par lietderīgi pavadītu laiku!

Paldies par uzlādējošo pieredzes apmaiņu! Visi iesaistīti. Ieguvumu daudz: emocionālais, idejas, avoti, satikšanās ar kolēģiem. Idejas darbam, atslēgas vārdi, aktivitāte par fabulām, pozitīva gaisotne.

Viss ģeniālais ir vienkāršs. Paldies par pozitīvismu, sirsnību un jauki kopā pavadīto dienu! Veiksmi turpmākajā darbā! Lai ir jaunas idejas un drosme tās realizēt!”

Kultūras izpratnes un pašizpausmes jomas koordinatore Inita Beinaroviča