Aktīva laika pavadīšana

 Šonedēļ vidusskolas pašpārvalde organizē aktīvu laika pavadīšanu starpbrīžos. Skolotāji piedāvā dažādas sportiskas aktivitātes stundās. Piedaloties Eiropas Sporta nedēļā, jautri un kustīgi sadarbojas kā lielie, tā mazie!