Eiropas valodu nedēļa

    Atzīmējot Eiropas valodu nedēļu no 24. līdz 27. septembrim 10., 11. un 12. klašu skolēni angļu, krievu, vācu valodas stundās parādīja savas plašās svešvalodu zināšanas un valodas izjūtu, pārtulkojot Guntara Rača dzeju, kas veltīts katrai šīs nedēļas dienai.

Ieskats daiļradē

23.septembris

Spiež plecus ikdienišķās rūpes

Bet domas klejo mākoņos

Mēs visi esam tikai sapņi

Un gaidām, kad mūs izsapņos

Guntars Račs

“…Ежедневные заботы на плечи давят

Но в облаках мысли блуждают

Мы все – только мечты…”

Tulkojusi Viola no 12. a klases

 

24. septembris

Es dzirdu tevi, ka tu klusē

Un redzu tevi, neredzot

Bet var jau būt es tikai cenšos

Pats sevi kaut kā apvārdot

 

Ir viss pa vecam, tikai daudz kas

Ir izmainījies, ko tur liegt

Mēs visu dzirdam, kad ir klusums

Bet kļūstam kurli, sākot kliegt

                 Guntars Račs

 

 

I hear you when you’re quiet

And see you without looking

But maybe I’m just trying

To convince myself somehow

 

It’s all the same, yet so much

Has changed what’s there to deny?

We hear everything when silence,

We go deaf when we scream

Tulkojusi Terēze no 11. a klases

27. septembris

Es nezinu, ko es gaidu

Bet zinu, ka tas ir tā vērts

          Guntars Račs

 

“…Я не знаю, чего ожидаю

Но знаю, что стоит это того …”

Tulkojis Ernests no 10. a klases

Paldies visiem, kuri iepriecināja ar savu radošumu!