Apsveikums 18. novembrī

2019. gada 18. novembrī Krustpils kultūras namā, svinīgajā pasākumā tika pasniegti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Goda raksts Inai Langušai un Atzinības raksti Vijai Rozentālei un Inetai Cirponei.

Skolotāja Vija Rozentāle