Celsim godā tautasdziesmu!

    Tēvzemes nedēļa ir tautas vērtību apzināšana un godināšana. No tautas pūra lādēm tika celtas tautasdziesmas. 9. klase modināja pamatskolā sacensību garu, kura klase nodziedās vairāk tautasdziesmu. Par darbu, par ūdeņiem, par dzīvniekiem. Arī tautasdziesmas ar skaitļiem.

    Jau vairākas nedēļas pirms pasākuma gan mācību kabinetos, gan gaiteņos atskanēja dziedāšana. Dziedāja kāda klase, kāda grupiņa – šķita, ka dzied visur. Tēvzemes nedēļas noslēgumā visi pulcējās skolas zālē uz 9. klases vadītu pasākumu. Sākās konkurss – ar saviem noteikumiem, skolēnu žūriju un punktu rēķināšanu, ar satraukumu. Bet laikam tautasdziesma, kas gadsimtiem vienojusi un stiprinājusi tautu, mudināja sacensību garam pārtapt sadziedāšanās svētkos. Klases iesāktajai dziesmai pievienojās paralēlklases, līdzi dziedāja zālē. Izrādās – zinām ļoti daudz. Katra klase saņēma diplomu par noteiktu nomināciju: draudzīgākā, centīgākā, smaidīgākā u.c. klase. Dziedot visi esam pirmie.

    Konkursam sarūpētais kliņģeris tapa par zāles simpātiju balvu, kuru saņēma 7.b klase. Skatītāju acis bija piesaistījuši dziesmām pieskaņotie priekšautiņi kā skolēnu vecāku atbalsts un līdzdalība.

     Lai dziesmas mīļums, gudrība un spēks mūs vada gan svētkos, gan ikdienas ceļos!

Skolotāja Lilija Zēberga