Autoskolas Einšteins stipendijas

Autoskolas stipendiju 500 eiro apmērā ieguva 12. klases skolniece Marina Okuņeva un 200 eiro apmērā 11. klases skolniece Karolīna Kuzmenko.