“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

    Sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu notiek konkurss lasītājiem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
Arī Jēkabpils 3. vidusskolas sākumskolas skolēni iesaistījās lasītveicināšanas programmā, lasīja un vērtēja grāmatas. Vecuma grupā 5+ pirmajā vietā ierindoja Einatas Carfati grāmatu „Kaimiņi”, otrajā Jūditas Kopenas, Marjas Meijeres „Grāmata Benijam”, trešajā Sergeja Timofejeva „Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi” .
    10.martā rītā skolas svinību zālē 1.a, 1.b., 1.c., 2.a. un 2.c klašu – kopā 102 eksperti, sagaidīja JGB Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāres, kuras vadīja noslēguma pasākumu. Bērniem bija sarūpētas dažādas aktivitātes kopā ar sunīti Beniju un tikšanās beigās, protams, ilgi gaidītās balviņas un pateicības.
Sirsnīgs PALDIES Ilonai Švābei un Ievai Luriņai par sadarbību, jauko pasākumu un skolēnu ieinteresēšanu lasīt!

2. a klases audzinātāja Mārīte Viļuma