Dzejas radiolasījumi

    Tradicionāli Latvijas Dzejas dienās vidusskolēni sadarbībā ar latviešu valodas skolotājām veido radiolasījumus. Šogad 12.klases skolēni uzstājās ar nelielu ievadu Dzejas svētku pasaulē un pašu izvēlētiem dzejoļiem. Skolotāju Lilijas Zēbergas un Sandras Ozolas rosināti, jaunieši izjusti runāja Raiņa, Aspazijas, K.Skujenieka, Ā.Elksnes u.c. dzejnieku darbus. Visa skola klausījās!


Sagatavoja Ingūna Ūbele