Dzejas slams

    Dzejas slams pilsētā. Ar saviem dzejoļiem uzstājās Amanda Draško, 9.a Artūrs Turkupols un Bruno Tiltiņš, 11.a klase. Žūrijai patika Amandas sirsnīgais dzejolis par Latviju un Bruno ironiski filozofiskais mūsdienu jaunieša dzīves tvērums. Bet ļoti sīvā konkurencē 1. vietu ar D. Druvinieci dalīja mūsu Artūrs! Garās un arī pavisam lakoniskās dzejas rindās viņš atklāj savu personību. Apsveicam!