Dzimtās valodas dienā – „Valodas pingpongs”

Latviešu valodas aģentūra 2023.gada pavasarī organizēja akciju „Valodas pingpongs”. Skolotājas Raineldas Muižnieces mudināti, tajā aktīvi iesaistījās arī Jēkabpils 3. vidusskolas 11.klases skolēni.

Akcijas organizatori izteica paldies par entuziasmu, pozitīvo attieksmi, radošumu un rūpīgo darbu Emīlijai Ozoliņai, Evijai Sviklei, Annijai Rudzītei, Unai Kivleniecei, Zaigai Raubišķei, Dagmārai Midzenei, Sandrai Brikmanei, Ivandai Šleserei, Kristiānai Ūdrei, Elīnai Kāpostiņai, Danielai Presnijai, Darjai Ivanovai, Tomasam Veigulim, Ernestai Jasaitei.

Ikviens akcijas dalībnieks tika mudināts izvēlēties kādu Latvijas digitālā satura autoru un sekot tā ierakstiem sociālo tīklu vietnēs, pievēršot uzmanību digitālā satura autora valodai. Akcijas dalībnieki veidoja top [tuop] 10 padomus digitālā satura autoram, iekļaujot tajā savus novērojumus, ieteikumus, gramatikas likumus pamanīto kļūdu novēršanai, vārdus, kas izmantojami vārdu krājuma bagātināšanai u.c.

TOP [TUOP] 10 PADOMI*:

  1. Mazāk izmantot anglicismus, žargonvārdus, barbarismus.
  2. Atbilstoši lietot garumzīmes un mīkstinājuma zīmes.
  3. Tikai par dzīvām būtnēm sakām viņš, viņa, par nedzīvām – tas, tā.
  4. Nelietot vārdus šajiem, tajem, pareizi – šiem, tiem. Pirms saikļiem ja, jo, lai, ka, kad likt komatu. Nejaukt ka un kad lietojumu.
  5. Atkārtot vārdu pareizrakstību, piemēram, īpašvārdus raksta ar lielo sākuma burtu, nav tāda vārda ira u.c.
  6. Nejaukt vārdus, jēdzienus sieviešu un vīriešu dzimtē, neveidot nepareizas vārdu formas, locījumus.
  7. Teikuma beigās likt pieturzīmes – punktu, izsaukuma zīmi vai jautājuma zīmi.
  8. Lai vēstījumu būtu vieglāk saprast, saīsinājumu vietā lietot pilno vārdu.
  9. Runājot vārdiem nenoraut galotnes, izvairīties no liekvārdības.
  10. Bagātināt vārdu krājumu ar sinonīmiem.

*apkopoti akcijā biežāk izteiktie padomi

Lai mums top [tuop] 10 latviešu valodā!

Skolotāja Rainelda Muižniece