100 dienas skolā

100 dienas skolā Šogad Jēkabpils 3.vidusskolas 1.klasē mācās  62 skolēni. Viņiem palīdz klases audzinātājas Ineta Cirpone, Silvija Ozoliņa un Irita Muša. Pasākuma laikā skolēni parādīja vecākiem visus labos darbus, ko paveikuši pēc skolas uzsākšanas.

Žetonu un absolventu vakars – 2018

3.februārī Jēkabpils 3.vidusskola notika Žetonu vakars un skolas absolventu tikšanās  plkst. 18.00 skolas Svinību zālē.

Šī gada jubilāri:

1958.gads 5. izlaidums klases audzinātājas Anna Virse, Jekaterina Osipova
1963.gads 10.izlaidums  klases audzinātājas Dzintara Gavriloviča, Vilma Ozoliņa
1968.gads 14.izlaidums klases audzinātājas Janīna Grāvere, Zelma Kozlova
1973.gads 19.izlaidums klases audzinātājas Jevgēnija Savicka, Jekaterina Osipova, Vilma Ozoliņa
1978.gads 24.izlaidums klases audzinātājas Silvija Baire, Zinaīda Skobeļeva
1983.gads 29.izlaidums klases audzinātāja Lidija Tetere
1988.gads 34.izlaidums klases audzinātāji Francis Sjomkāns, Velga Novika
1993.gads 39.izlaidums klases audzinātāja Rita Petrova
1998.gads 44.izlaidums klases audzinātājas Lilija Zēberga, Velga Novika
2003.gads 49.izlaidums klases audzinātāji Silvija Baire, Jolanta Kalniņa, Jānis Knodze
2008.gads 54.izlaidums klases audzinātāji Ligita Ašnevica, Jānis Knodze, Rita Kozlova, Inga Vaivode, Ludmila Ņečajeva
2013.gads 59.izlaidums klases audzinātāji Ligita Ozoliņa, Modris Osvalds
2017.gads 63.izlaidums klases audzinātājas Inga Vaivode, Sandra Ozola