Konkurss un filma “Kur dzīvo Latvija”

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, šī mācību  gada sākumā Jēkabpils pilsētas skolēniem bija  iespēja piedalīties konkursā “Kur dzīvo Latvija”. Tika iesniegti vairāk nekā 120 darbi, no kuriem tika izvēlēti 30 bērni, kuri veidoja animācijas filmu. No mūsu (4.a klases) filmas veidošanā piedalījās Rolands Krasavcevs, Paula Ūbele, Paula Kancāne, Daniela Ļubomirska, Amanda Petrova, Elīna Svikle, Markuss Sokolovs.  Tekstu ierunāja mūsu skolas 5.b klases skolēns Edgars Bušs.

Janvārī notika radošās darbnīcas kopā ar animatoriem Daces Liepas vadībā, kur mēs zīmējām filmu. Tas nebija nemaz tik vienkārši! Taču, radoši strādājot, laiks pagāja ātri.

Filmas pirmizrāde notika 2018. gada 10. martā Tautas namā. Tas bija ļoti interesants pasākums, kurā skolēni tikās ar deputātiem Gudrinieku forumā. Bija arī izklaides mazākajiem bērniem.  Par jautrību pasākumā rūpējās radošā apvienība “Pasaku nams”.

Ir tapusi skaista dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā, arī ārzemēs dzīvojošajiem latviešu bērniem. Saules mūžu Latvijai!

Paula Kancāne