Garā pupa

    Dzejas dienu ietvaros 8. septembrī Kena parkā drošākie Jēkabpils 3. vidusskolas 3.a klases skolēni lasīja konkursam “Garā pupa” sacerēto. Lai arī lija lietus, tas netraucēja kopā priecāties par bērnu interesantajiem dzejoļiem. Tēmas bija visdažādākās – gan par ģimeni, gan savu mājdzīvnieku, protams, arī aktuālais pavasara laiks, kad visi ievērojām pašizolāciju. Dzejoļos bija jūtams, ka skolēni ļoti noilgojušies viens pēc otra, pēc draugiem un skolas laika.

    Divu klases skolēnu Alekseja Rožkova un Gustava Vasiļjeva dzejoļi ir iekļauti arī grāmatā, par ko liels lepnums un prieks mums visiem.

    Paldies vecākiem – atbalstītājiem, kuri juta līdzi, sasildīja un uzmundrināja pirms uzstāšanās! Paldies skolēniem par uzdrīkstēšanos uzstāties ar radošajiem darbiem. Paldies JGB Bērnu literatūras nodaļas bibliotekārēm par iedrošināšanu un pasākuma organizēšanu.

Klases audzinātāja Mārīte Viļuma