Klubs_Maja_Logo

Kluba “MĀJA” tiešsaistes latviešu valodas stunda

“Dezinformācija un jaunieša loma informācijas aprites uzlabošanā”

Jēkabpils 3. vidusskolas 10. klasēm

2021.gada 22. aprīlī

Vadītāji: Sintija Beitāne un Kārlis Ziemelis

Skolotājas: Lilija Zēberga un Ingūna Ūbele

Evija Sietkovska: Stāstīja aizraujoši, un nebija apnicīgi klausīties. Guvu daudz informācijas un pēc nodarbības es paskatījos par šo klubu sociālajos tīklos. Nezinu, vai tas ir kaut kas, kur es pati piedalītos, bet bija interesanti dzirdēt viņu uzskatus un kluba mērķus.

Klinta Vjakse: Laba un izglītojoša tiešsaistes stunda, iepazīstoties ar  vienīgo Latvijas jaunatnes organizāciju “Māja”, kuras mērķis ir informēt un izglītot jauniešus par Eiropas Savienības un tās vērtībām.

Renate Ozola: Patika nodarbība, uzzināju kas ir dezinformācija un kā tā izpaužas. Patika, ka nodarbības vadītāji iesaistīja arī mūs sarunā. Ieinteresēja nodarbības vadītāju pieredze.

Katrīna Ģeidāne: Ļoti noderīgi, kā atšķirt īstu mājaslapu no fiktīvas, kā noteikt ziņu patiesumu. Par šiem jautājumiem ir svarīgi runāt, jo daudzi notic viltus ziņām.

Vitnija Krodziniece: Uzzināju par klubu ”Māja”, ka viņi darbojas ar brīvprātīgiem jauniešiem. Bija patīkami bija klausīties, jo Sintija un Kārlis izskatījās pēc jaukiem cilvēkiem. Tagad zinu, kā atpazīt, vai ir viltus vai patiesas ziņas.

Ilze Pīpkalēja: Guvu daudz jaunas informācijas, kā interneta vidē atpazīt īstu informāciju no ”fake” informācijas, kā arī iemācījos dažas lietas, kam pievērst uzmanību, izmantojot interneta saitus.

Anda Lazdāne, Renāts Krumpāns: Man patika, ka mums uzdeva jautājumus. Tikai paši nebijām aktīvi atbildētāji.

Elīna Kotova: Interesanti cilvēki ar interesantu stāstījumu. Komunikabli, uzdeva arī mums jautājumus, jautāja mūsu viedokli. Nebija grūtību uztvert un saklausīt, jo mēs ar vadītājiem esam gandrīz vienaudži. Interesanti bija uzzināt arī par klubu “Māja” un tās darbību. Mācīja saprast, kura ir viltus informācija.

Apkopoja I. Ūbele