sporta solis

7.- 9.klašu sporta viktorīnas un fiziskās aktivitātes āra apstākļos rezultāti

KLASE

VIKTORĪNAS REZULTĀTI

KLASES KOPĒJIE VEIKTIE KILOMETRI

7.a

58,7 %

72,97 km

7.b

55,4 %

65,89 km

7.c

40,5 %

49,17 km

8.a

47,2 %

116,78 km

8.b

28 %

45,92 km

8.c

54,9 %

35,65 km

9.a

35,8 %

9.b

70,47 %

9.c

33,6 %

54,7 km

 

7.-9. klašu sporta viktorīnas uzvarētāji:

1.vieta – 9.b klase
2.vieta – 7.a klase
3.vieta – 7.b klase

Uzvarētāju klases ar kopējo lielāko noieto attālumu:
1.vieta – 8.a klase 116,78 kilometri
2.vieta – 7.a klase 72,97 kilometri
3.vieta – 7.b klase 65,89 kilometri

Apsveicam dalībniekus un priecājamies par uzvarētājiem!
Veselā miesā – vesels gars!

Apkopoja skolotāja Vita Brikmane