Skolēns pie gaismas slēdža

Labie darbi turpinās

    Labo darbu nedēļā un turpināsim visu gadu sekojošu LABO DARBU-IZSLĔGT ELEKTRĪBU GAITENĪ KATRAS MĀCĪBU STUNDAS SĀKUMĀ. 3.b klase taupīs elektrību skolā. Atbildīgā – Andželika.

Skolotāja V.Rozentāle

Skolēns pie gaismas slēdža
Skolēns pie gaismas slēdža