Labais darbs, grāmatu dāvinājums

    Izlasīto grāmatu dāvinājums skolas bibliotēkai

12. klase