Mājoklis

5.a un 5.b klašu meiteņu darbs par tēmu “Mājoklis” mājturības un tehnoloģiju stundās.

Skolotāja I.Kozule