„Mans skolotājs/-a” laureāti

    Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) septembris ir satikšanās laiks. Satiekas kolēģi, vecāko kursu studenti, un RTA īpaši uzņemam tos jauniešus, kuri akadēmijā sāk studēt pirmajā kursā, atnākot no visdažādākajām vidusskolām. Tradicionāli septembris ir satikšanās laiks Eiropas Zinātnieku naktī un pasākumā „Mans skolotājs/-a”, kurā akadēmija saka katrai skolai un pedagogiem vislielāko paldies par ieguldīto laiku, darbu, radošumu. Uzņemšanas periodā RTA vidusskolu absolventi aizpilda anketu, nosaucot to vidusskolas pedagogu, kurš skolas laikā atbalstījis, iedvesmojis, palīdzējis. Viens no šādiem iedvesmotajiem, mūsu, Jēkabpils 3. vidusskolas skolotāja – Solvita Soroka.

    Skolotāju dienas priekšvakarā studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele pasniedza Pateicības rakstus skolēnu nominētajiem skolotājiem, vēlot saglabāt optimismu un atcerēties par to, cik ārkārtīgi svarīgs ir pedagoga darbs. „Lielākais gandarījums šodien skolotāju vidū ir redzēt mūsu absolventus, kuri ieguvuši augstāko izglītību mūsu augstskolā, sekmīgi strādā dažādās skolās un praksē pielieto saņemtās zināšanas,” uzsvēra prorektore.

    Akadēmija vēlreiz izsaka vislielāko pateicību ikvienam skolotājam, kurš veic pedagoģisko darbu, popularizē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju skolēnu vidū un palīdz izvēlēties nākotnes specialitāti.