Mārtiņi

    Katru gadu Jēkabpils 3. vidusskolā tiek svinēti Mārtiņi jeb Mārtiņdiena, kas ir seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki, kad beidzās pieguļas un ganu laiks. Pēc Saules kalendāra Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem un ziemas saulgriežiem, rudens beigām un ziemas sākumu. 

Mārtiņdienā – kad jāēd ne tikai gaiļa cepetis, bet arī jāiet ķekatās, rotaļās un jādej. 

    Mārtiņos arī vecāki un vecvecāki iesaistās svētku sagatavošanas procesos, kopīgi ar bērniem gatavojot preces 1. – 4. klašu tirdziņam. Tas ir laiks, lai rastu iespēju pabūt kopā ar ģimeni, kopīgi atminoties senās latviešu tradīcijas.

Skolotājs Vladislavs