Pateicības pēcpusdiena

16.maijā Jēkabpils 3.vidusskolas direktore Ligita Ašnevica aicināja uz Pateicības pēcpusdienu skolēnus, viņu vecākus un pedagogus, kuri ar savu darbu un attieksmi popularizēja skolas tēlu 2023./24.mācību gadā.

60 skolēni ieguvuši godalgotas vietas dažādu mācību priekšmetu Jēkabpils novada līmeņa olimpiādēs: 1.vietas – 22, 2.vietas – 16, 3.vietas – 19, atzinības – 31. Tālākai dalībai valsts posmā tika uzaicināti uz vēstures, matemātikas, latviešu valodas un literatūras, bioloģijas, fizikas, krievu valodas olimpiādēm, kur ieguva II pakāpi matemātikā un krievu valodā un III pakāpi latviešu valodā un literatūrā, . Tika iegūtas 2. un 3.vieta atklātajā valsts matemātikas olimpiādē, 2.vieta atklātajā krievu valodas olimpiādē, divas 3.vietas un atzinība atklātajā Zemgales novadu olimpiādē.

Skatuves runas konkursā valsts kārtā abi dalībnieki novērtēti ar Augstāko pakāpi. Pateicību izteica arī aktīvākajiem interešu izglītības 9.un 12.klašu skolēniem.

Rezultāti skatāmi mājas lapā sadaļā Mācības / Sasniegumi