Pateicības pēcpusdiena

    18. maijā pl. 18:00 tika godināti 2021./2022.m.g. Valsts posma olimpiāžu un konkursu laureāti, Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības olimpiāžu laureāti, sacensību uzvarētāji Pateicības pēcpusdienā:

Evelīnu Vīksni – 9.kl.

Diānu Cakuli – 12. kl.

Loretu Meikšāni – 11. kl.

Diānu Pastuhovu – 9. kl.

Ditu Gavari – 9. kl.

Kasparu Putniņu – 12. kl.

Uldi Koržeņevski – 9. kl.

Marinu Okuņevu – 11. kl.

Ernestu Jasaiti – 10. kl.

Zaigu Raubišķi – 10. kl.

Raineru Drozdu – 12. kl.

Danielu Umbraško – Gramani – 11. kl.

Jāni Žagaru – 9. kl.

Samantu Ņesterenko – 11. kl.

Mārtiņu Mārci Puriņu – 12. kl.

Evelīnu Garkalni – 12. kl.

Sabinu Uļjanovu – 9. kl.

Elīzu Paveļjevu – 9. kl.

Viktoru Ediju Skurjatu – 9. kl.

Elīnu Tumšu – 12. kl.

Raivi Randohu – 12. kl.

Paulu Kancāni – 8. kl.

Markusu Lapiņu – 5. kl.

Raineru Lapiņu – 5. kl.

Andri Ruhmanu – 6. kl.

Alisi Laimiņu – 6. kl.

Paulu Zvaigzni – 6. kl.

Rodrigo Reinfeldu – 6. kl.

Loretu Lazdiņu – 7. kl.

Luīzi Lāčplēsi – 7. kl.

Markusu Kilbloku – 7. kl.

Markusu Rulieti – 7. kl.

Evelīnu Akmeni – 7. kl.

Emīlu Rulieti – 7. kl.

Lūkasu Aukmani – 8. kl.

Edvartu Eglīti – 11. kl.

Dagmāru Midzeni – 10. kl.

Lāsmu Zemīti – 12. kl.

Sandru Brikmani – 10. kl.

Tomu Bētiņu – 1. kl.

Samantu Prokofjevu – 2. kl.

Emīlu Zeltiņu – 2. kl.

Dominiku Karamiševu – 1. kl.

Melāniju Ābolu – 1. kl.

Šo skolēnu skolotāji: Ingu Vaivodi,  Ņinu Jegorovu, Olgu Dorogovu, Inu Langušu, Santu Svili, Astrīdi Vidējo, Ļenu Šihovsku, Irinu Zeņinu, Ligitu Ozoliņu, Liliju Zēbergu, Inetu Cirponi, Ligitu Lejnieci, Aini Raubišķi, Vitu Brikmani, Mārīti Viļumu, Sanitu Stradiņu, Initu Beinaroviču, Viju Rozentāli, Ingūnu Ūbeli !