Skatuves runas konkurss

Skatuves runas konkurss skolā

2020./2021.m.g. skatuves runas konkurss norisinājās jaunā – video – formā. Tā kā darbs ar skolēniem joprojām notika attālināti, šogad konkursā tika aicināti piedalīties tie, kuriem vēlme attīstīt savas uzstāšanās prasmes un aktiera talantu nav mazinājusies pat pandēmijas ierobežojumu apstākļos. Skolotājas atbalstīja repertuāra izvēlē. Attālināti konsultēja sagatavošanās gaitā, bet vecāki palīdzēja mājās.

Skolas žūrijai tika iesniegti desmit sākumskolas skolēnu priekšnesumu video.

Piedalījās:

1. a Emīls Ziediņš, Ernests Meldrājs, skolotāja Sanita Stradiņa;

1.b Dārta Zemīte (pārstāvēs skolu pilsētas un novadu konkursā), sk. Silvija Ozoliņa;

3.a Loreta Kovnacka (pārstāvēs skolu pilsētas un novadu konkursā), Dita Čirica, Lana Novikova, Gatis Stankevičs, Aleksejs Rožkovs, Līga Svilpe, sk. Mārīte Viļuma;

3.b Andželika Emīlija Bogdane, sk. Vija Rozentāle.

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā un talantu, spēju attīstīšanā, sagatavojot skatuves runas konkursam!

Paldies skolotājām Andrai Maksimovai un Sandrai Ozolai par piedalīšanos vērtēšanā!

Sagatavoja Ingūna Ūbele