Skolotāju diena

Skolotāju diena 2020

Skolotāju diena

    Kā jau katru gadu, arī šogad 2. oktobrī mūsu skolā pienāca Skolotāju diena.

    Mēs, 12.klase, cītīgi gatavojāmies nedēļas garumā, lai apsveiktu savus mīļos un gādīgos skolotājus. Protams, katram no klases tika dots uzdevums, kas jāpaveic, lai pasākums un tajā izteiktie apsveikuma novēlējumi izdotos. Tomēr, kā jau zinām, komandas darbā ir lielāks spēks. Caur dažādiem viedokļiem mēs atradām īsto “zelta vidusceļu”, kas apmierināja visus. Mūsuprāt, labākais apsveikums bija video, ko noteikti varēs redzēt arī šeit, skolas mājaslapā, sadaļā Galerija – Video, kurā tika apsveikta skolas administrācija, atsevišķi skolotāji un visi skolotāji kopā. Video, lai visiem patiktu, tika veidots no visas sirds, bet ar humoru.

    Pasākuma dienā mēs vēlējāmies skolotājus nedaudz izaicināt, iesaistot viktorīnā un uzdodot āķīgus jautājumus. Protams, par pareizajām atbildēm tika saņemtas arī dāvaniņas. Ļoti liels prieks, ka skolotāji bija atsaucīgi!

    Savu klases audzinātāju Ligitu Ozoliņu mēs apsveicām ar ziediem un skaistu fotokartiņu, kur katrs parakstījāmies. Lieliska atmiņu dāvana!

    Vēlreiz liels paldies katram skolotājam par ieguldīto darbu! Novēlam neslimot un pabeigt šo mācību gadu visiem kopā!

12. klases vecākā Anete Minalto