Jēkabpils 3. vidusskola piedalās Meža ekspedīcijā

    Katru gadu septembrī  Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klašu  skolēniem ir iespēja apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā –  MEŽA EKSPEDĪCIJĀ. Ekspedīciju AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris”. Šogad šajā mācību piedzīvojumā iesaistījās arī Jēkabpils 3. vidusskolas 6.c klase kopā ar audzinātāju I. Bičoli un dabaszinību skolotāju I. Randohu. Devāmies uz Daugavpils pusi, lai kopīgi veiktu  LVM sagatavoto Kalupes maršrutu.

    Pirms ekspedīcijas bija jāveic arī mājas uzdevums – jāapgūst zināšanas par meža nozīmi Latvijā, meža atjaunošanu un kopšanu, apsaimniekošanas ciklu un daudzveidīgo izmantošanu. Latvijas valsts mežu ekspedīcija ir aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā.

    Katrā pieturā mūs sagaidīja kāds LVM darbinieks, kurš uzdeva skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus. Varēja izvēlēties – strādāt individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot krāsainās, interesantās darba burtnīcās. 

    Dodoties no vienas stacijas uz otru, skolēni iepazina koku sēklas, noskaidroja, cik skāba ir meža augsne, cik ātri aug mežs, noteica koku vecumu un augstumu, mācījās skaitīt koku gadskārtas, aprēķināt koku skaitu hektārā un kā noteikt, vai mežs ir veiksmīgi atjaunots. Skolēni redzēja, kā notiek jaunaudžu aizsargāšana no meža zvēriem, cik dažādi var būt meža postījumi.

    Atraktīvā veidā skolēni noskaidroja, kādi koksnes produkti var aizstāt naftas produktus. Taču visus pārsteidza stacija, kurā skolēni iejutās inženieru lomā un paši bez naglām uzbūvēja un izmēģināja Leonardo da Vinči tiltu. Uzzinājām, ka neiedomājami tālajā 1486. gadā Leonardo da Vinči radīja viegli saliekamu, izjaucamu un pārvietojamu tiltu armijas vajadzībām. To varējuši salikt un izjaukt divi cilvēki, konstrukciju sastiprināšanai nebija vajadzīgas ne naglas, ne virves! Šādu tiltu karavīri esot izmantojuši ātrai un ērtai upju šķērsošanai, jo tā ir unikāli vienkārša koku salikšanas sistēma.

    Kad bijām krietni izstaigājušies un paspējuši nogurt, lūkojām pēc atpūtas vietas. Arī par to ir padomāts Kalupes maršrutā. Klusa meža ielokā labiekārtotajā piknika vietā varējām risināt nesteidzīgas klasesbiedru sarunas, uzkrājot spēkus pirms mājupceļa.

    Meža ekspedīcijas laikā skolēni dabaszinību mācību stundu laikā iegūtās zināšanas praktiski pielietoja dzīvē, nostiprināja un apguva dažādas kompetences, veidoja izpratni par mežu un tā nozīmīgumu. Atsaucām atmiņā un praktiski pielietojām arī citos mācību priekšmetos apgūto.

    Mūsu mācību ekskursija bija brīnišķīga, jēgpilni pavadīta diena dabā, kas sniedza bagātīgas zināšanas un pieredzi! Ekspedīcijas iedvesmoti, esam gatavi jaunam izaicinājumam – mācīties no dabas “Mammadaba meistarklasē”.

Iluta Randoha, dabaszinību skolotāja