7 soļi līdz Mārtiņdienai

Video sagatavoja S.Kasparsone un 3.c klase mūzikas stundā.

1. Atšifrē tekstu un pārraksti to:

rtiņiMā jb rtiņdienaMā ir sni msu tauts svtki, iezīmējot pieguļas un gnu laiku beigs, apkūlības. Šī nadie, 10. vembrisno, pc lesSau klendra iezmē punktuvidus strp ķeļiemMi – rdens griežiemsaul un massvētkiemZie –maszie griežiemsaul.

2. Nosauc 10 Latvijā pazīstamus, populārus Mārtiņus un mini viņu nodarbošanos.

3. Zeme rīb, rati klaudz, 

Kas to zemi rībināja? 

Nu atbrauca Mārtiņdiena 

Pabeidz pareizi tautasdziesmu, izvēloties vienu no noslēguma rindām:

A) Kuri visiem jāsvin.
B) Deviņiem kumeļiem.
C) Maskas ātri jāgādā.
D) Pāri Latvijas laukiem.

4. Savieno latviešu seno ticējumu daļas:

Ja Mārtiņdienā salst,       tad ziemā gaidāms liels sals.
Ja Mārtiņdiena saulaina un skaidra,     tad ziema būs silta un slapja.
Ja Mārtiņa diena ir miglaina,     tad Ziemassvētkos būs silts laiks.

 

5. Izlasi un izpildi krustvārdu mīklu:

Mārtiņos beidzas klusais veļu laiks, tāpēc svētki ir pilni jautru, skaļu izdarību – budēļi jeb ķekatas, kas turpinās līdz pat Meteņiem. Ķekatu tēli simbolizē mirušos garus, kuri saimniecībai nes svētību un pārticību.

Mārtiņbērni pārģērbjas dzīvnieku: kazas, vilka, lāča, dzērves, kā arī – siena kaudzes, nāves, čigānu un citos tēlos un, budēļu tēva un mātes pavadībā, dodas no sētas uz sētu, kur cienājas ar dažādiem labumiem un dodas prom, lai atgrieztos atkal nākamgad.

Krustvardu mikla

Horizontāli

Vertikāli

6. Cildini Mārtiņdienas gaili, minot 5 tā īpašības!

7. Uzzīmē savu Mārtiņdienas gaili, īpaši izcel krāšņo asti!

 Sagatavoja Ingūna Ūbele

ATBILDES

Ja Mārtiņdienā salst, tad Ziemassvētkos būs silts laiks.

Ja Mārtiņdiena saulaina un skaidra, tad ziemā gaidāms liels sals.

Ja Mārtiņa diena ir miglaina, tad ziema būs silta un slapja.