Zimejums Ausekla svetkos

Dzejnieka dzejolis, zīmējums – mans

Šogad bērnu dzejnieks Uldis Auseklis svin 80 gadu jubileju.  Par godu tam Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa izsludināja zīmējumu konkursu „Dzejnieka dzejolis,  zīmējums – mans”.   1. a klases skolēni latviešu valodas stundā no audzinātājas saņēma vienu jauku autora dzejoli „Kad uznāk ašie niķi”. Tas tika ilustrēts un zīmējumu izstāde vispirms priecēja klases telpā ienākušos un tad aizceļoja uz bibliotēku.

1.a klases audzinātāja Mārīte Viļuma