Pieredzes apmaiņa, Erasmus+

Erasmus+ projekta “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” ietvaros 2022. gada 22. aprīlī – Jēkabpils 3. vidusskolu apciemoja pedagogi no Portugāles. Direktores vietniece kopā ar kolēģiem iepazīstināja viesus ar skolu, tehnisko aprīkojumu, par problēmām un labo pieredzi iekļaujošās izglītības veicināšanā. Vēroja I.Grudules vadīto mūzikas nodarbību, vēlāk, viesiem tika piedāvāta iespēja pielietot savas zināšanas mūzikas jomā, praktiski darbojoties ar mākslīgo intelektu datorikas kabinetā.

Erasmus+ projekts ir devis iespēju dalīties ar savu pieredzi, iepazīt cilvēkus ar dažādām kultūrām un iegūt jaunus kontaktus.

Viesi no Portugāles