Grāmatu lasīšanas veicināšana

2019. gada 22. februārī – Latvijas skolu 3. minihandbola festivāls Dobelē.

Festivālā piedalījās Latvijas skolu sešas komandas. Mūsu skolu pārstāvēja divas komandas, kurās spēlēja skolnieces no 1. – 4. klasei. Mūsu meitenes startēja ar teicamiem panākumiem, jo ieguva pirmo un trešo vietu. Meitenes trenē skolotāja Vita Brikmane

1. komanda ieguva 1.vietu, tās sastāvs – Evelīna Skudrova, Kristiāna Butāne, Madara Tauriņa, Sanija auziņa, Luīze Kitova, Ieva Ošāne, Laura Dzirkale.

2. komanda ieguva 3.vietu, tās sastāvs – Nikola Burova, Sofija Lukašova, Maija Krūmiņa, Annija Vorobeca, Selīna Ročāne, Emīlija Catlakša, Ksenija Berģe.

2019. gada 21. februārī  – 100 dienas skolā

1. klases skolēnu skolas gaitas rit un rit uz priekšu un ir satinušās kamolā. Tās ir bijušas tik dažādas un raibas! Kā krāsaini dziju dzīpariņi! Latvijas simtgades pirmklasnieki skolā nu jau kopā ir pavadījuši 100 mācību dienas. Tādēļ  pulcējāmies skolas zālē, lai nosvinētu šo jauko pasākumu. Svētku dienā skolēnus uzrunāja skolas direktors Valdis Ozoliņš, visi saņēma sertifikātus un laba vēlējumus arī no direktora vietnieces mācību darbā Jolantas Kalniņas. Paldies vecākiem par atbalstu un visām skolotājām un skolēniem, kas palīdzēja pasākuma organizēšanā.

1.a klases audzinātāja Mārīte Viļuma

2019. gada 19.februārī Jēkabpils TN notika Jēkabpils pilsētas un novadu vokālās mūzikas konkurss “Balsis”. No mūsu skolas konkursā piedalījās trīs vokālie ansambļi un visi trīs ieguva pirmās pakāpes diplomus.Tie ir Ijas Grudules vadītais 5.klašu ansamblis , un Santas Kasparsones divi ansambļi  – zēnu vokālais ansamblis “Dziedošie” un meiteņu vokālais ansamblis “Melodija”. “Dziedošie” un “Melodija” ir izvirzīti uz Latgales novada vokālo konkursu “Balsis”, kurš notiks 1.martā Rēzeknē.

02.02.2019. plkst. 18:00 skolas Svinību zālē notika absolventu un žetonu vakars

“Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada –  pieaugušie. Arī mūsu skolas skolēni iesaistās šajā programmā.

1. februārī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas  bibliotekāre ar Lauviņu apciemoja uz 1. a un 1. c klases skolēnus, sveica čaklos bērnus, kuri kopīgi izlasīja un novērtēja grāmatas lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2018″ ietvaros.

Mazajiem lasītājiem tika pasniegti diplomi un balviņas – lineāls. 

Paldies bibliotēkai par sadarbību un jauko, interesanto pasākumu!

1.a un 1.c klases skolēnu vārdā – skolotāja Mārīte Viļuma.